Formasion lor Lizienn Personnel le 1er Ut

Kouma sak vakans, finn ena enn formasion e pou bann zanfan ki pli tipti dan nou striktir rezidansiel e finn desid pou travay otour tem lizienn personnel. Sa zour la, avek zot bonn imer, sak zanfan ki ti prezan inn gagn lokazion dir seki zot deza kone lor sa size la e zot inn mem fer enn zoli partaz zot bann ti kamarad. Pou ki sesion vinn mwin monotonn, ti ena bann aktivite kot zanfan inn kapav fer bann koloriaz, fer bann zwe lor sa tem la. Tou zanfan inn pas enn bon moman e apre sa sesion ki ti bien anime sakenn repran zot travay pou montre zot paran avek enn sertin fierte e pou partaz se ki zot inn apran pandan sa formasion la.

20160809_103611

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code