Formasion lor sigaret le 1.8.16

Kouma nou tou kone tabazism parmi bann nonbre fleo ki tous boukou dimoun dan sosiete e de plizan pli adolesan. Pou ki ena enn konsiantizasion otour sa size la, TDP finn organiz enn sesion formasion lor sigaret pou bann zenn ki res dan nou striktir rezidansiel. Finn gagn intervansion Mr Jordan depi lorganizasion Nou Baz. Bann partisipan inn gagn bann eklersisman lor bann dega sa kapav koze dan zot lavi e zot inn osi gagn lokazion poz bann kestion ki zot ena. Ti enn zoli moman partaz.

sigarette

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code