Formasion lor syberkrim/krim ek violasion lor internet- 15 Novam 2019

De nozur, la mazorite bann zenn dan nou sosiete ena enn telephon ki permet zot ena akse a lintenet lor zot portab. De pli an pli bann seki pli zenn ena enn portab an zot possession. Sa formasion lor Syberkrim pa finn pass inapersu pou touss impe bann zenn. Formasion la finn anime par enn offisie de Cybercrime Unit. Laplipar bann zenn finn a lekout seki offisie la ti pe explike lor bann danze ki capav arrive lor internet si pa pran prekausion. Litilizasion enn ordinater enn parmi bann instruman pou komet bann fraud, kot zanfan gagn akse a la pornografi fasilman, kokin enn dimounn so lidentite ek viol so lavi prive. Enn bann cause se avek modernizasion ek lavansman. Malheurezman, pa tou dimounn ki ena bon lintansion anver so prosain. Sak aksion ena so reperkision. Ena boku internaut ou sociopath ki itiliz bann rezo sosio pou denigre limaz enn dimoun e kapav al mem pou abaiss enn victim so intimite. Sa formasion la finn konsiansiz bann zenn e ankadrant ki ti prezan pou pran konsianz lor bann danze ki ena sirtou lor bann rezo sosio kuma facebook, Instagram , whatsapp.
Par Brian Ladouceur

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code