FORMASION LOR ZWE LONTAN DEZIEM PARTI

Dat: 26/09/14
Landrwa: Terre de Paix Albion
Ankor enn fwa nou tou finn zwenn pou sa deziem parti formasion lor zwe lontan. Sann kout la tou staf Terre de Paix depi tou bann departman finn reini dan nou deziem lakaz terre de paix mem le 26 septam 2014. Mo dir sa nou deziem lakaz akoz lamwatie nou letan nou pass dan Terre de paix, nou okip nou bann zanfan. Nou pa finn zwenn le 5 septam akoz letan pa ti bon ditou. Kouma zot deza kone, Terre de Paix li enn organizasion kot li ed bann zanfan ki an difikilte.
Parey kouma la dernier fwa Formasion ti anime par nou direkter Alain Muneean. Nou tou ti finn reini dan nou grand lakour Terre de Paix mem pou enn parti teori.
Tem prinsipal ki nou’ nn koze se : Linportans zwe
Alor nou finn trouve ki pou nou kapav reisi nou program zwe, avan tou nou bizin develop bann konpetans kouma :
1. Konpetans organizasionel : nou finn trouve ki pou kapav zwe, nou mem nou bizin ena sa kapasite organiz enn zwe. Premie dabor nou bizin experimant zwe la pou nou kapav montre lezot.
2. Konpetans Animasion : bizin kone kouma pou anim enn zwe, bizin ena sa kapasite pou fer zanfan atire par zwe ki nou pe organize.
3. Konpetans Obzervasion : bizin ena enn moment kot nou les bann zanfan zwe ek nou oberve ki bann zanfan pe fer ek gete kouma zot konport zot.
4. Konpetans evaliasion

IMG_20140926_152114
Zis apre sa, Alain finn montre nou enn zwe lontan ki nou pa ti kone. Zwe la apel pez lizie. Li finn explik nou zwe la apre nou finn zwe li enn bon moman. Apre finn kas en 4 group pou zwe bann diferan zwe. Ti ena zwe lastik, lamarel, esas, emanoue, kapsil. Dan sak group ti ena 1 obzervater, 1 animater ek 4 zwer. Bann zwer finn met zot dan lapo bann zanfan

IMG_20140926_152136
Apre 2er tan zwe nou finn zwenn ansam pou ki bann animater ek observater dir seki zot inn trouve e ki nou bizin ameliore.
Swit a sa formasion la, nou finn partaz an ti group pou fer enn ekri lor lexperians ki nou’nn fer.
Ti enn bon moman kot nou’nn partaz nou konesans ki’nn fer nou reviv nou lanfans.

IMG_20140926_153544
Queency

 

2 thoughts on “FORMASION LOR ZWE LONTAN DEZIEM PARTI

  1. Maritza

    Sa zour nou inn pass enn bon moman partaz, sak dimounn inn montre seki zot kone, apre lipie inn bien fermal, me kan mem nou inn pass enn bon moman, komadir nou inn retrouv nou dan nou lanfans. ek nou pe rezwenn bientot

    Reply
  2. Josette Laguette

    Enn bon linisiativ kot pe donn zwe lontan so valer ek so plas dan developman zanfan. Bann zanfan ki dan nou bann striktir pe gagn lasans pou pran konaisans bann zwe lontan ek pe met li en pratik. Bravo a lekip ek kontinie

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code