Formasion potaze ek konpos pou bann zanfan dan rezidans youth 4

Ti enn bon aprantisaz kot bann zenn ti montre enn gran lintere kote agrikol. Ti sesion finn anime par enn sosial ki mamb dan komite Potaze dan Terre de Paix. Konesans finn partaze e sa finn motiv zanfan pou partiprenan onivo pratik. Apre formasion la, ti ena enn swivi ek bann zanfan ansam ek zot bann caregiver pou amelior zot agrikol e zot potaze. Zanfan finn bien kontan kan zot finn rekolte legim ek konsome answit.
Finn osi ena enn ti formasion lor linportans plant medisinal ek kouma nou konsom li. Zanfan inn dekouver pie sitronel ek zot finn osi plant li pou zot konsome.

Par Ladouceur Brian

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code