Formasion potaze lor bienfe plant Romarin

Pou nou formasion avek bann benefisier Grand-Baie, nou finn fer dekouvert romarin dan tou so laspe. Nou finn aprann ki Romarin li enn parmi bann plant ki ena boukou bienfe pou nou lasante.
Romarin li ed konbat plizir bann maladi e anmemtan li enn aromat extraordiner.
Alor nou finn fer enn infizion romarin e dimiel e apre nou inn fer enn degistasion ansam. Nou ti pe apreand boukou so gout me kan nou’nn goute nou’nn dekouver ki li ena enn gou ase partikilie ki bien agreab dan labous. Sakenn parmi nou finn trouve ki li inportan pou konsom romarin omoin de fwa dan enn mwa.
Li osi inportan pou dir ki romarin, nou pa kapav konsom li tro regilieman akoz li ena bann efe segonder ase riskan kan nou pran li tro boukou.
Sakenn finn al lakaz avek enn ti pie romarin pou met dan zot potaze e zot finn bien kontan sa zoli ti moman partaz-la.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code