Formasion potaze rezidansiel

Bann staf rezidansiel ti fer enn zoli sesion formasion potaze lor “sustainable Agriculture’’.
Nou finn pran sa tem la pou kapav konpran plis kan nou koz ‘sustainable’ ki nou pe koze e kan nou dir ‘Agrikiltir’ ki nou konpran.
Bann staf finn met bokou lanfaz lor legim bio, aprann prodwir nou prop resours alimantasion atraver later. Ki manier kan pa servi pestisid nou protez lasante dimounn zanimo e lanvironnman.
Sa formasion li ti bien anime, sirtou avek Stephanie Ramtano enn mama dakey depi nou striktir rezidansiel ki ena bokou lexperians dan plante e ki finn ranport 2 fwa konkour meyer potaze.
Li finn donn nou bann lide konsernan bann legim pou plante pandan liver kouma lisoufler, lisou, e bann bred.
Nou finn osi partaz bann mwayin pou fer konpost avek bann lapo legim, lerb sek e azout later e vir li ansam, sa fer gagn bon later pou plante.
Apre sa zoli partaz la, sak staff ansam avek bann zanfan ki zot okipe pou pli bien ekipe pou prepar later e manz bon legim.
Nou les zot apresie bann foto.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code