Formasion Rezidans lor Balanced Diet

Mme Mootoosamy depi Minister lasante ti vinn fer formasion lor alimantasion ekilibre dan nou sant formasion Merkredi 13 Septam 2017. Ti ena bann sef servis depi lezot unit ki ti prezan,bann responsab youth e egalman bann mama dakey e asistan mama dakey ki ti reponn prezan sa zour la pou ogmant zot konesans dan alimantasion ekilibre.
Mme Mootoosamy finn anim enn zoli sesion. Li’nn poz bokou kestion e inn ena bann esanz ant bann fami dakey lor kouma fer lalis meni e li ti enn zoli partaz. An grup, bann partisipan finn prepar enn meni list ki ekilibre kouma preparasion enn ti dezene, dezene, goute e enn dine ekilibre. Li ti enn bon lexersis kot tou dimounn inn kapav donn zot lide e fer bann zoli partaz.
Christine /Alvina

SYDNEY1

SYDNEY2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code