Formasion ‘upcycled bottle project’

Terre de Paix ankouraz itilizasion bann materio resiklab pou fer bann prodwi itil pou bann benefisier. Lane dernier bann stazier Danwa finn met an plas enn proze ki ti apel ‘upcycled bottle project’, kot zot finn servi bann boutey an plastik dan enn manier ekolozik.
Sa proze la so partikilarite seki li pa ti kout ser ek li finn permet bann benefisier ki pa ti ena sifizaman plas pou plante kot zot, servi bann boutey dan enn manier pli efikas pou plante. Bann stazier ti inplemant sa proze la kot bann benefisier CED-Albion prinsipalman ek servis sosial finn fer swivi sa proze la.
Pou ki enn pli gran nonb benefisier kapav gagn sans fer sa proze la kot zot, servis sosial CED-Albion finn fer enn sesion travay lor sa proze la avek bann sef servis ki dan bann lezot sekter Terre de Paix Zedi 11 septam 2014.
Bann sef servis pa ti la an tan ki obzervater me zot finn met ‘lame a lapat’ ek aprann fer zot prop ‘upcycled bottle’ pou ki zot’ a zot tour’ zot kapav al initisie zot benefisier.

CAM00591

 

Par examp, kouma dan sak renion paran bizin ena enn formasion, Atelier du Savoir finn profit so renion paran Mardi 23 Septam non selman pou koz lor sa proze avek bann paran me finn osi donn zot lokazion fer zot prop ‘upcycled bottle’.

CAM00607
Sa ti formasion la finn permet bann paran aprann enn nouvo zafer ek ti ena lantred ant zot. Bizin note ki formasion ki finn fer onivo bann sef servis ek bann benefisier finn deroul dan enn lespri dekip ek partaz.

Alvina

 

corrected

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code