Formasion Upcycled life bottle

Le 5 Zilyet ti ena enn ti sesion formasion lor enn proze, ki apel ‘Upcycled Life Bottle’, avek bann staf depi striktir rezidansiel. Spesifisite sa formasion la seki sa finn permet bann staf aprann kouma pou plant dan boutey plastik olie zot zet li dan poubel .Li osi enn mwayin pou permet dimounn plante dan enn ti lespas si zot pena enn ti bout later ou lespas pou plante dan zot lakour. Sizo,boutey, lakord,koulou an-min, sak staf inn prepar so prop ‘Upcycled bottle’ avek boukou serye e fierte alafin .Ti ena boukou partaz e ti enn zoli lexperyans.

train2

train5

train7

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code