Formation pondez par LFL

Merkredi 20 Novam 2019, enn benefisier proze Albion ansam avek social Educator/ integrator inn gagn lokazion pou partisip dan enn formation organize par LFL/ Eclosia ki ti fer dan CInE Star Bagatelle lor prodiksion dizef

Pou sa lokazion la, finn get bann diferan topik koman:-
a) bann piblisite konsernan dizef ziska ki pwin zot fiyab.
b) Linpak Nitrisionel dizef.
c) Sanzman dan system lelvaz
d) Bann diferan maladi ki atak bann pondez.
e) Metriz delo.
f) Koman pou fer pou dezinfekte ek netway bann kazot.
g) Ena osi enn proze starpointe ki viz pou ed bann elver pou komans enn proze lor lelvaz pondez me li pou bann ki pou fer a grande Echelle avek enn minimum 1000 pondez.
Tou bann partisipan finn gagn lokazion pou poz bann keston ek partaz zot lexperyans lor lelvaz. Prosenn formasion, li pou fer Fevrier 2020.

Mary Jane Armand- Jolicoeur

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code