Formation upcycle bottle dan CED Albion.

Ti ena formasion 19 Ziliet 2017 pou bann benefiser ki deza dan proze Terre de Paix. Lanbians ti bien detandi ek ti ena boukou partaz.
Presentation1 upcycle 1Finn aprann osi nouvo kiksoz kot olie pers bann boutey e pass lakord pou atase, nou met zot dan bann palet.
Presentation2 upcycle 2Anplis, kapav servi palet an bwa pou fer enn bake ek li e lerla nou met ros apre nou azout bann lapo legim ek fri. Answit nou azout later e nou met ligim fin. Apre nou premier rekolt, bann lapo legim la pou inn deza fini pourri lerla nou melanz li bien avek later la. Aster nou kapav plant bann lezot legim.
Presentation3 upcycle 3Nou tenir a remersie tou bann benefisier pou zot fidelite a Terre de Paix . Mersi osi ki zot ankor touzour krwar dan sa proze la.

Presentation5 upcycle 5

Presentation4 upcycle 4
Mary Jane
Social Educator/ integrator.
CED Albion

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code