Fun day 2016 CED Flacq

Les Mirabelles Flacq ti fer so premie Fun day le 26 Out 2016 dan centre de Jeunesse Flacq. Preparation otour sa evennman la ti’nn koumanse depi enn mwa davans. Sak semenn lor weekly plann, bann mis ti pe fer bann aktivite ki ti prevwar dan Fun day pou ki bann zanfan bien konpran prinsip zwe la ek osi so regleman. Bann aktivite ki nou ti prepare pou bann zanfan: bouling, pas dan bwat, ramas lego, danse. Ki bann gran ou bann tipti, zot tou inn gagn zot par participation. Enn ti mersi a enn paran ki finn rod bann bwat lor ki bann zanfan ti fer lapintir, pou nou.

Presentation1 flacq 1

Zour Fun day tou bann staf inn bien korpere ansam pou preparation dezene. Li ti enn  vre lespri dekip toutlong sa levennman la. Nou inn resi ansam trouv enn solision pou ki nou resi amenn tou bann ekipman dan Sant. Paran, zanfan ek staff inn pas enn bon moment. Nou ti osi prevwar sertin aktivite pou paran, koma sot dan goni, sot lakord ek musical chair.

Presentation 2 flacq 2Enn gran remersiman a bann paran pou zot led pou mizanplas  ek osi pou apre fet. Enn grand bravo a Miss Sanjana pou animasion sa zour la. Bann ti sirandann ti bien apresie et bann paran inn bien partisipe. Enn mersi a la direksion Centre de Jeunesse ki finn permet  nou servi terin  pou fer nu Fun day 2016.

Presentation 3 flacq 3

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code