Fun day avek Paran e Zanfan dan Centre D’Eveil Flacq

Paran ena enn rol bien inportan dan developman integral zot zanfan. Pou sa, dan Centre D’Eveil
Flacq, nou’nn organiz enn funday an-fami. Paran res okipe dan routinn travay kot zot pa gagn letan pou zot zanfan, me sa enn evennman ki paran pran lintere e zot pa rate.

Fun day li enn nesesite kot paran pran langazman pou partisip dan bann aktivite fizik ek zwe lontan. Sa loportinite-la fer paran dekouver zanfan so lafors ek febles, osi devlop enn lien extraodiner kot zanfan memoriz bann moman inoubliyab. Integrasion paran dan bann aktivite pedagozik, li kre konfians pozitif ki ed zanfan pou sosializ avek lezot.

Par sa fet-la, paran pran konsians akipwin li fondamental ek konstriktif pou pas letan atraver bann aktivite fizik e kominikasion avek zot zanfan pou enn meyer lasante ek devlopman pozitif. Anzeneral, Fun day li enn lokazion pou etablir enn kontak inseparab ant paran ek zanfan.

Miss Lutchmee

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code