Fun day dan CED La Valette

Merkredi 28 Octob ti ena enn gran leveneman dan CED La Valette kot nou ti fer nou Fun day ansam ek paran/zanfan. Ti ena boku preparasion par bann staff e stazier.
Nou tem ti lor bann metie lontan kouma:
sarbonye, marsan dile, fermie, mason, kordonie, piker orit ek koutiryer.
Bann zanfan finn partisip extra bien parey bann paran. Ti prevwar 2 gran latant pou protez nou kont soley for.

Presentation1
Ti osi ena enn tiraz-o-sor enn gato-o-sokola – miam miam – ek se Mme Kamla ki finn gagn sa.

Estelle 

Carer CEDlv

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code