FUN DAY KIDS R KIDS – TEM LARKANSIEL

Kouma toule lane, Fun Day enn fet inportan pou bann zanfan ek bann staff dan ninport ki younit ki ena dan Terre de Paix.
Sa lane la, Kids r Kids inn swazir tem Larkansiel pou nou Fun Day ki ti fer le 07 Oktob 2016.

Presentation1 esthelPresentation kids arc en cielTi finn met anplas bann nouvo teni ek nouvo aktivite pou sa zour spesial la.
Tou zanfan ek paran ti prezan sa zour la pou pas enn bon moman ansam.
Meyer laktivite, se rele kreatif ki ti fer ek bann paran / zanfan : setadir melanz soulie bann paran, ek kasket,(zot ti bizin rod seki pou zot), kan fini met lame deryer ledo e al soufle dan enn plat ki ti ena lafarinn pou tir enn bonbon pu donn zot zanfan. Ti bien fun pou bann paran e osi zanfan.
Laktivite zanfan fer zot mama manz kestard osi ki ti enn zoli lexperyans, sirtou pou bann zanfan.
Nou finn bien apresie prezans Komiser Prizon, Mr. Appadoo, ki finn fer remiz pri a tou zanfan ki ti la.
Ti ena bon kontirbision depi bann paran ek bann responsab prizon.
Mersi zot tou ki finn ede pou fer sa lazourne enn enn sikse.
Mo les zot apresie inpe foto.

Presentation2 esthel

Presentation3 esthel 3Presentation 7 esthelPresentation6 esthel

Presentation4 esthel Presentation5 esthel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code