FUN DAY – LES MIRABELLES, CAP TAMARIN

Dan Les Mirabelles Cap Tamarin, nou ti selebre Fun Day le 15 Septam 2022.

Nou finn swazir Olinpism kouma tematik, parski dan olinpism ena 5 ano e sa 5 ano ki anfet reprezant 5 kontinan, zot ousi reprezant pou nou lapartaz, koperasion, kolaborasion, respe bann diferans e devolopman bann zanfan.

E tou aktivite ki nou finn prepare, li reprezante par toule 5 ano-la.

Sa la zourne Fun Day-la finn permet bann zanfan e bann paran apresie bann aktivite ki nou finn fer, e osi pou selebre spor.

Nou finn pas enn bon moman e bann paran ti bien kontan trouv zot zanfan partisip dan bann aktivite.
Alafin seremoni, nou ti remet bann zanfan meday ki nou finn fer avek bann kouvertir ti po bledina ki bann paran-mem inn kontribie. Zot inn bien emerveye et sa inn ogmant zot konfians dan zot.
Mo les zot apresie bann foto


Mersi,
Emilie ek lekip
Les Mirabelles,
Cap Tamarin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code