FUN DAY LIE A TEM LAMER DAN KIDS R KIDS

Enn ti fun day ek nou bann zanfan se enn gran tradision ki nou ena dan Terre de Paix, sirtou ki se enn laktivite kot bann paran prezan.
Malgre nou bann zanfan tipti, bann paran ti la pou ed zot zanfan partisip dan bann laktivite ki nou finn organize. Senn fwa la , tou bann laktivite ti lie a lamer. Ti ena ranpli boutey ek disab, lapes, fer ti bato papie e bann lezot aktivite.
Ti ena enn bon konplisite ant bann zanfan ek zot paran e mo sir ki zot tou finn pas enn bon moman.
Nou les zot dekouver sa lazwa la atraver bann ti foto ki nou finn pran pou mark sa zour la.

 

 

 

 

 

Presentation1 kids r kids 1

Presentation kid r kids 2

kids r kids 3

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code