Futsal Bagatelle

Le 22/11 bann zanfan ki dan enn striktir rezidansiel finn al Futsal, Bagatelle. Kontrerman a enn terin football normal e ki an plin er, bann zanfan ti bien kontan pou esey zwe lor enn terin sintekik. Linpresion ti varye ; sertin ti trouv sa komik alor ki lezot ti trouv sa eksitan. Sa ti match football ant bann zanfan e adilt ti bien interesan parski sakenn ti pe esey montre so landirans. Bien evidaman, bann zanfan finn ranporte lor sa pwin la. Enn gran remersiman a lekip Maersk ki finn kontribie plennman pou donn la sans a nou bann zanfan pou al zwe dan enn plas osi interesan ki Futsal me osi pou bon deroulman sa aktivite la e pou distribision enn rafresisman a sak zanfan.

Presentation1 football 1

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code