Gato pistas

Dan maternel Mirabelles Grand Bay nou cook Souchita inn fer enn ti inovasion lor tamatik lagrin. Li’nn prepar enn bon ti gato pistas. Bann ingredian ki li’nn servi deza dan nou lakwizinn kot pa difisil pou al rod zot. Li’nn servi pistas, dile, disik, delo, lapoud elaiti.


Li’nn tir lapo pistas-la ek li’nn griye li. Li’nn kraz pistas-la dan enn moulinex. Li’nn met disik ek delo dan enn resipian ek li’nn poz li lor dife dou ziska li vinn siro. Apre sa, li’nn vid pistas kraze-la dan sa siro-la, li’nn azout elayti ek les li kwi pandan sink minit.
Lerla, les li pose ziska ki li fre dan enn larz plato. Apre li’nn koup li dan form. Sa gato-la li bien atiran ek osi nou bann zanfan inn bien apresie. Ena zanfan kan ti pe manz li zot inn dir ‘’Sa ki bon sa!’’

Granbe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code