Goute Planeter 2018

Lakey salere, bon lanbians, amize. Se sa 3 term la ki mo pou servi pou dekrir Goute Planeter edision 2018 ki finn organize par lekip Club Med.
Kan tou zanfan inn arrive ti ena enn lekip bien motive pou akeir zot e met zot alez. Answit direksion trapez. Sa lane la, finn gagn bann trapezis profesionel pou fer bann demontrasion. Ant lemerveyman e sispans e mem enn tigit laper bann zanfan finn bien apresie sa ti moman la. Bann ki inpe pli avantire finn mem gagn lasans eseye e se avek boukou fierte ki mo kapav dir ki zot inn bien resi.

Prosin letap team building lor football ground. Kan nou koz team building, bien souvan ena tandans asosie team building zis a bann manb personel.

Me pou sanze inpe, bann zanfan osi inn kone ki savedir travay an ekip. Pandan bann zwe kouma dan sot dan sak goni ou mem tug of war, bann zanfan inn demontre ki zot ena potansiel pou soude e fer lafors ansam.

Se sa kalite kitsoz la ki amenn enn bon lanbians. Dernye letap: goute. Pa bizin dir kouma zanfan ti bien kontan pou enn bon goute pou rekinke apre ki zot inn fini depans zot lenerzi. Tou finn deroul de manier bien kalm e ordone. Finn osi ena plantasion enn ti pie kouma abitie fer anielman. Pou termine, lekip Terre de Paix tenir a remersie lekip Club Med pou sa zoli lapremidi la e kot tou zanfan finn bien amize.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code