Inovasion dan CED La Valette, Bambous-Program akonpagnman skoler an preparasion pou zanfan primer

Dan Fondation pour L’enfance, Terre de paix, nou travay pou la “petite enfance” – ki vedir ek zanfan 0 a 8 an.  Lane dernier ti ena 43 zanfan ki ti vinn dan maternel CED la valette ek ladan, 17 zanfan finn al lekol primer sa lane la. 

Apre ki’nn fer renion ek zot paran, nou finn tom dakor pou fer enn akonpagnman skoler ek sa bann zanfan la sa lane la.  Nou finn deside pou fer sa enn fwa par semenn, apre ler lekol.  Bann zanfan pou gegn enn ti goute.  Social educators/integrators pou osi al fer swivi dan lekol primer ek osi fer swivi ek paran.  Pou osi ena sorti pedgogik paran/zanfan pandan vakans.  Ena mem 2 paran ki finn dakor pou vinn fer travay volonter pou sa proze.

Christiane.

 

1 thought on “Inovasion dan CED La Valette, Bambous-Program akonpagnman skoler an preparasion pou zanfan primer

  1. Esthel

    sa se enn bon linisiativ kinn met anplas, sa permet pou kontign swiv zanfan la onivo akademik ek familial. bon kouraz a zot e zot pou trouve kouma sa enn bon lexperians.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code