Inplikasion paran dan ti potaze Kids R Kids

Nou trouv li mari inportan ki touletan plante e gagn bann legim fin pou servi.

Sa fwa la, nou finn fer aktivite ek bann paran pou zot inplik zot dan nou ti potaze kot se zot bann zanfan ki benefisie bann rekolt ki nou fer. Setadir gagn legim bio pou manze.

Ti ena enn bon dinamik e enn bon partisipasion bann paran ki ti prezan.

Mo les zot apresie enn-de ti foto.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code