Introdir lamizik pou form lintelizans zanfan Flacq


Kan zanfan koumans al gardri ou lekol, premie kitsoz ki vinn dan nou lespri seki zanfan la so fakilte
kognitiv bizin develop, ki li bizin konn lir enn zour e ki li bizin amenn enn bon rezilta. Atraver introdiksion
lamizik depi so zenn az zanfan kapav epanwir pli bien. Se atraver lamizik ki zanfan exprim zot santiman.
Ena zanfan, kan get linstriman ena bann son, zot montre ki zot pe anvi zwe sa lintriman la.

Atraver lamizik zanfan aprann bouz tou parti zot lekor ek si li ena enn problem pou koze li pou develop
osi so langaz. Ena zanfan atraver lamizik, kapav osi gagn gerizon so lespri. Avek led enn profeser lamizik
sa vinn pli lagam pou sante e sa atir zanfan pou vinn gardri ou lekol.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code