Itilizasion maryonet lor tem repa ekilibre

Gardri les Mirabelles Grand-Baie inn fer enn role play avek bann zanfan. Nou’nn servi poupet/maryonet zanimo pou explik bann zanfan lor repa ekilibre, ‘balanced diet’. Finn fer sa aktivite la pou montre bann zanfan ki legim ek fri bon pou zot lasante ek inn osi montre zot ki manz tro boukou gato dou ek fritir pa tro bon pou zot lasante. Bann zanfan inn bien kontan

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code