KARAVANN DANTIS DAN ADS

Vandredi 8 fevriye, Atelie di savwar inn gagn lasans pou gagn viZit karavann dantIS, pou ki bann zanfan gagn lasans fer enn chek up dantis e fer enn swivi pandan enn semenn
Karavann dantis inn res dan lakour lekol pandan enn semen. Tou nou bann zanfan inn fer zot chek up. Ena ki’nn netway zot ledan, ena ki’nn fer plombaz, bann lezot ki ti bizin fer extraksion, dantis inn konsey zot ki zot bizin al dan enn dispanser pou fer extraksion
Avan ki karavann vini, bann animater ti’nn bien prepar bann zanfan, avek bann kozri toulezour dan lasanble. Inn explik zot koma kan nou rant dan karavann nou bizin pa tous nanie, nou bizin bros nou ledan bien e pa manze kan pe al get dantis.
Ena zanfan ki’nn ekoute, ena zanfan ki’nn ale osi avek laper, me dantis inn bien rasir zot ek konsey zot.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code