Kass Badamie avek bann zanfan Flacq OP

Pandan vankans skoler, kot laplipar zanfan pas letan avek teknolozi, dormi ziska
tar, get televizion, res lor portab ek tablet, ena osi bann zanfan ki ankor pe viv
letan lontan.

Gramatin zot lev boner pou al ramas badamie avek bann kamarad dan zardin
zanfan. Sakenn ramas zot kantite badamie dan seo, bal rafya, swa enn sak. Zot
swazir seki bon, bann seki sone, koumsa, savedir li bon. Lerla, sekenn kas zot
kantite badamie avek ros, manto ou blok.

Lav bann badamie-la ek asize anba pie mang pou apresie zot badamie avek frer,
ser e bann kamarad. Bandamie li bien ris an vitaminn E, magnesium ek potassium
ki gard bann zanfan an bonn sante sirtou pou konbat kont bann viris.

1 thought on “Kass Badamie avek bann zanfan Flacq OP

  1. Mary Coopan

    Fer moi rapel kan mo ti pe al granbe kot mo matant ti ena enn bel pie badam dan so la kour ek tou kouzin kouzinn ti pe fer sa!

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code