Kiete Zardin Devey ?

Zardin devey se enn striktir dan servis ki Fondation pour L’enfance Terre de Paix finn met an plas pou ankadre bann zanfan pou enn developman integral.
Li sorti depi sa konsep ki enn zanfan bizin gagn bann stimilasion atraver zwe, dan enn manier kot li gagn plezir e fer li progrese pou ki li resi gagn stabilie fizik, mantal, afektif e emosionel. Sa fer ki li enn zouti efikas dan laksion e soutien pedagozik sirtou pou ti zanfan ziska zot adolesans e mem apre.
Pou rant dan zardin bizin vinn an group vin zanfan alafwa. Li gratis pou bann zanfan bann lekol piblik e bann lorganizasion non-gouvernmantal. Nou demann enn ti kontribision depi bann lekol prive e bann mini club bann lotel. Nou aksepte tou donasion dan lespri mintenir e amelior infrastriktir e servis akonpagnman.
Enn plas bien kalm, kot zanfan an sekirite.
Enn zoli ti plas kot ena bokou pou dekouver.

Zardin Devey
Queency

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code