Kolaz lagrin lanti

Bann zanfan Maternel Les Mirabelles Grand Baie inn fer enn aktivite kolaz ar lagrin lantil dan enn fler kot inn servi lakol, lanti rouz ek lanti nwar. Tou zanfan inn montre zot pasians, inn partisipe ek alafin tou zanfan inn satisfe ar zot travay.

Lobzektif sa aktivite-la se devlop zanfan so kreativite, devlop so motrisite finn et ed zanfan konn kouler. Anmemtan zanfan aprann fer ladiferans ant lanti rouz et lanti nwar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code