Kolaz zwazo avek bwat karton

Laflor ek lafonn, toulede mars an-paralel. Se sa lekilib lavi. Sa osi li form parti developman bann zanfan ki nou bisin fer zot konpran. Se sertenn sa bann espes la ki ed nou dan nou lavi zordi zour.

Fode pa pran enn fles pou touy sa bann zwazo la akoz banla pe fer enn travay formidab kot zot pe fer deseminasion nou bann pie frwi.

Sa bann kolaz la pe ed osi zanfan la develop so motrisite finn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code