Konpost kot Mme Ferdinand

4 ti foto bien sinp me ki dir bokou .Madam Ferdinand enn nou benefisier proze potaze ki rest Marcel Cabon, Albion.

1

Li pe montre nou avek boukou fierte so ti konpost ki li finn fer dan so lakour.

2 (1)

Akoz enn mank lespas li finn zis pran enn vie seo ki linn met dan enn ti kwin dan so lakour e sak zour li zet bann lapo legim ek fri ek inpe later. 2 a 4 fwa par semenn li pe tourn bann zafer ki dan so seo. Depi ki li finn komans fer sa, mem so bann ti zanfan koman pe manz enn fri zot al met lapo la direk dan sa seo la. Se so premier tantativ e li dir ki li mem li pa ti pe atann ki li pou ariv a sa rezilta la zordi.

3

Sa lexzanp la li ilistre bien sa dikton ki dir “vouloir c’est pouvoir” Mary Jane CED Albion

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code