Kouma kapav servi bann dese

Stephanie finn dimann bann paran amenn bann zafer resiklab kouma vie “pipes”, ti kouyer yople ek bann boutey lesiv masinn vid. 

Lerla li’nn lav zot, met sek ek inn dekoup zot.
Apre li finn servi lapintir.
Ek get kouma sa finn vinn enn zoli travay.
Inn fer enn moulinvan pou anbelir kwin “Overview” ki dan nou zardin devey Albion.

Moulin avan

Apre ena osi bann ti lalanp Divali pou akros dan pie.

Ti lalamp divali

Stephanie Armelle
Carer CED La Valette.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code