Kour lir-ekrir pou staf

Depi lane 2014, TDP finn lans enn kour lir-ekrir pou adilt, pou tou staff ki fer enn demann atraver so responsab. Sa finn komanse dan Atelie Di Savwar Albion e ti pe fer sa toule merkredi pou enerdtan, apre ler lekol.
Georges Legalllant ek Anne Marie Joly anim sa bann kour la.
Zordi an 2015 finn trouv nesesite pou fer 2 kour, pou kontinie sa travay ki finn bien demare, apre enn evaliasion pozitif. Kour la pe fer dan mardi ek dan merkredi. Sak group ena diferan nivo, pou seki nouvo ek seki avans pli vit.
Preske tu sekter finn reponn a sa bezwin la, depi CED Albion, CED Lavalette, Youth Home Garson, CED Albion, CED Lavalette , Youth Home Tifi, Zardin Devey e gardri Kids R Kids, prizon.
Tou partisipan finn trouv linportans enn tel kour. Ena enn partaz konesans depi diferan sekter e sa kree enn lespri dekip. Sakenn ede pou aktivite vremem deroul bien.
Anne Marie Joly

Animater Atelie di Savwar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code