Kreasion enn gran Lamitie.

Toulelane, pandan mwa fevriye nou fer enn devwar fer enn sorti lamitie ek bann zanfan dan nursri kids r kids.
Sa lane la, nou finn desid pou al pas enn demi zourne dan nursri ek lekol maternel Centre D’eveil, La Valette, Bambous.
Nou finn prepar sa sorti la bien an avans, so konteni, so partaz, so dezene, so bann aktivite.

Presentation 5 kids r kids 5Bann zanfan finn bien apresie sa moman ki zot finn pase laba la, nou finn gagn enn bon lakey depi bann staf ek bann zanfan dan La Valette. Nou finn trouve ki sosializasion zanfan bien inportan, bann zanfan kids r kids pa finn gagn difikilte pou integre fasilman e mem bann lezot zanfan osi finn bien reseptif a bann nouvo dimounn.

Presentation 1 kids r kids 1Sa lespri lamitie la ti bien vivan dan sa zoli latmosfer ek dekor ced La Valette la. Li touzour enn bon linisiativ pou ki zanfan trouv zot alez pou devlop zot.
Finn ena osi enn zoli esanz kado depi Nursri Kids r Kids ek La Valette pou gard enn zoli souvenir sa lazourne la.

Presentation 2 kids r kids 2Kan nou finn sorti La Valette, nou finn profite amenn bann zanfan lamer Flic en Flac. Laba zot finn bien profite, nou ti kapav trouv lazwa lor vizaz bann zanfan.
Nou les zot apresie enn-de foto.

Presentation  4 kids r kids 4Presentation 6 kids r kids 6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code