Kreasion enn lien lamitie

Dan Kids r Kids, li bien inportan pou nou fer bann zanfan dekouver bann lezot gardri Terre de Paix.
Sans ki nou ena, Terre de Paix ena plizir gardri e sak lane, nou fer enn devwar pou al rann vizit enn gardri.
Sa lane la, nou finn al fer fet lamitie ek nou bann kamarad Grand Bay.
Ti enn bien zoli moman ki nou finn pase ansam. Bann zanfan inn bien kontan e nou finn pas enn bien bon moman.
Nou finn fer bann aktivte ansam, enn aktivite partaz kot sak gardri kapav gard enn souvenir kot zot. Nou finn partaz enn bon ti manze ansam ek enn deser.
Bann zanfan kids r kids bien kontan kan trouv otan zanfan, akoz nou pa tro nombre kot nou. Zot inn dekouver enn lot kalite lespas e ena mem pa ti anvi retourne.
Bann kamarad Grand Bay finn bien akeir nou e bann zanfan ti bien alez.
Pou terminn an bote, nou finn fer enn esanz kado ki bann zanfan inn kontribie pou prepare.
Kouma nou ti dan lenor, nou finn profite pou amenn bann zanfan naze lamer Pereyber, kot zot inn profit letan, lespas, disab e osi lamer. Zot finn bien naze. Kan pe retourne tou zanfan telman inn amize inn dormi dan van.

coeur 1

coeur 2

coeur 3

coeur 4

coeur 5

coeur 6

coeur 7

coeur 8

coeur 9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code