kreasion instriman lamisik

Zordi bann zanfan inn fer enn latelie kreasion kot zot finn kre enn kachia-kachia avek bann materyel resikle kouma brans sek, vie kapsil ek difil nilon. Atraver sa aktivite-la bann zanfan zot kordinasion lame-lizie, zot konsantrasion ek zot motrisite ek zot bann sans inn devlope. Bann zanfan inn aprann diferans ant dousman ek vit. Kan zot pe zwe li zot inn sante anmemtan, seki inn devlop zot fakilte kognitif. Sa aktivite-la inn amenn enn zoli lexperyans dan bann zanfan.

Anne Sophie Sautrelle
Younit: Kids R Kids

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code