La rantre 2023 dan Fondation pour L’enfance Special Needs School

Retour ver sime lekol apre preske de mwa vakans. Animater finn koumans prepar larive zanfan dan lekol avek touzour bann mezir saniter, tanperatir , sanitizer ek osi avek enn gran sourir pou akeyir nou bann zanfan.
Malerezman akoz gro lapli, larantre ti finn repouse pou le 11 zanvie dan plas le 10 zanvie. Me boukou zanfan finn bien kontan gayn sa enn zour konze la pou kapav vinn lekol avek plis kouraz so landime.
Gro sourir lor figir kan rant dan lekol, trouv zot animater e sirtou zot bann kamarad. Zanfan bien zoli avek zot iniform bien blan, zoli soulie dan lipie. Nou osi nou finn bien kontan trouv zanfan.
Ena finn vinn pli long, ena paret inn pran groser tou, ek zot dir zot finn bien manze pandan vakans. Ena osi ki rakonte ki zot inn travay boukou, pann resi profit zot vakans. Enfin ti ena boukou pou zot rakont.

Finn koumans par enn lasanble general avek prezans de stazier depi Denmark. Kot finn repran bann disiplinn,regleman, konportman, group lider, sanzman bann group ek animater referan pou ki zanfan pran konsians ki zot bizin ader a filozofi Terre de Paix ek osi pou ki bann nouvo zanfan ki finn fer admision dan lekol konpran nou bann regleman etc..
Finn terminn par fer impe legzersis fisik. Ek apre sak zanfan finn al dan zot aktivite avek zot animater referan.
Lane, lekol debit lor enn bon koumansman ek nou espere terminn lane 2023 avek ankor pli kontantman avek nou bann zanfan.

Mersi
Manishka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code