Lafin deziem trimes

Pou sa dernie zour deziem trimes-la, bann zanfan Sant Cyril Dalais inn bien profit
zot ti lazourne avek zot bann ti kamarad. Inn sante, danse, zwe e inn partaz enn
bon dezene ansam.
Avek led bann mis, zot finn prepar zot ti dosie avek travay ki zot inn fer pandan sa
trismes-la.
Apre enn bon ti lanbians, zot finn dir orevwar ek bonn vakans zot bann kamarad.

Sant Cyril Dalais,
(Maternel)
Mis Lynda.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code