Laktivite Desin lor bwat konserv e CD avek bann zanfan Swivi Primer Grand Bay

Bann zanfan swivi primer Grand Bay inn fer enn aktivite desinn lor bann bwat konserv ek bann vie CD. Pou sa aktivite-la, nou inn donn bann zanfan bann vie bwat konserv ek bann vie CD, nou inn met zot an-group 2 zanfan ek lerla nou inn donn zot bann materyel kouma pinso, palet ek lapintir ek lerla nou’nn les zot exprim zot.

Lobzektif sa aktivite-la sete pou permet bann zanfan santi zot lib pou exprim zot talan ek anmemtan anbelir enn zafer ki ti pou al zete me ki aster pou kapav servi kouma dekorasion. Alafin bann zanfan inn etone kan zot inn get zot travay. Ena inn mem dir “Ey mis mo enn artis”, “Mis mo ena talan mis.” Sa ti aktivite-la inn permet zot pran konsiens zot potansiel me an mem tan apran recyklaz. Sa aktivite la inn ousi permet bann zanfan pou travay an-ekip parski zot ti a-de ek zot inn korpere pou zot resi pintir zot bwat konserv ek zot cd ansam.

Bann zanfan pe fer desin lor bwat konserv ek vie cd

Selvina
Les Mirabelles Grand Baie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code