LAKTIVITE LAMIZIK AVEK NOUVO LINSTRIMAN

Bann zanfan dan gardri Kids r Kids bien kontan parski nou finn resevwar bann nouvo linstriman lamizik.
Kouma nou kone, tou zanfan bien kontan lamizik e san ki zot kone, lamizik zwe enn gran rol dan zot developman.
Nou finn fer enn lexersis ek zot : met tou bann linstriman ki nou ena e nou finn les zot swazir ki zot anvi zwe.
Ena bien kontan ravann, ena premie fwa pe trap enn armonika, lot la pli apresie sakouy maravann.
Finn ena enn partaz ant bann zanfan ki ti bien interesan pou obzerve.
Nou sir ki sa finn amenn enn ti not pli ritme kan nou fer laktivite lamizik ek zanfan.

music2

FOTO LAMIZIK3

FOTO LAMIZIK4

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code