LAKTIVITE LAMIZIK DAN ZARDIN DEVEY

Group anemonn avek group koki depi maternel Albion finn al zardin akonpanie de Mis Sandra ek Mis Marie- Anne. Bann zanfan ti pe bien kontan pou al fer aktivite zardin parey kouma toulemwa. Arivan laba, nou finn instal nou dan kwin anfiteat. Alokazion fet lamizik nou finn prepar diferan laktivite pou zanfan laba.

Presantasion 1Ced 1Zanfan finn koumans par idantifie bann diferan linstriman lamizik apre biensir zot finn zwe bann linstriman osi. Mis finn fer enn ti zwe avek zot, akot enn zanfan zwe enn linstriman an kasiet ek bann lezot bizin devine ki linstriman sa.
Pou termine nou finn fer enn ti laronn kot bann zanfan finn montre zot talan danser avek sante Ti marmit.

Presentation1 2 ced 2
Mis Sandra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code