Laktivite lor Tematik lamitie dan gardri Les Mirabelles Flacq

Pandan sa 2 dernie semenn la, nou’nn travay lor tematik lamitie. Nou bann zanfan ti fer
koloryaz, desin ek nou ti osi fer enn ti “sketch” lor sa tematik la.


Bann zanfan ti bien kontan e zot finn mem aprann enn nouvo kontinn.


Ti osi fer enn “friendship band” ki bann zanfan ti fer avek boukou lamour. Nou ti osi fer enn ti
sante ek danse pou selebre lamitie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code