Laktivite montesori avek bol plastik

Avan konfinman, mwa stephanie mo’nn kre enn montesori avek bann topewer ki aste e nepli servi. Mo finn pran enn karton, inn penn diferan kouler lerla mo servi osi pat-a-sel pou fer bann dat diferan form e inn penn diferan kouler. Ena bann zanfan ki rekonet sa bann kouler la osi par zot mem alor zot bizin atrap avek 2 lame ek sakouy bol pou fer bann dat ki mem kouler vinn lor kouler idantik. Sa ed zot pou konsantre kordinasion lizie lame ek kognitif ek emosion. Parfwa figir sanze kan pa pe resi. Mo ankouraz zot a refer e ziska zot resi ek sourir revini kan felisit zot pou zefor. Zot osi bizin atann zot tour pou kapav zwe. Sa finn bien interes bann zanfan sirtou bann 2 a 3 zan,

Gardri Sant Devey
La Valette, Bambous

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code