Laktivite spesial kavadi

Premie vandredi laktivite spesial inn koumanse sa semenn la dan kad preparasion fet kavadi kot bann zanfan atelie di savwar, grup rouz inn prepar enn ti deser relie a sa fet la.
Sagoo ek aplon se enn deser servi pandan sa fet la. Bann zanfan ti bien kontan ek zot inn bien partisipe. Pou sa reset la nou servi sagoo, disik, kanel, zanberik, lapoud koko, rezin sek, enn tigid manteg ek aplon. Kan kwison inn fini pare zanfan inn bien apresie manz avek zot lame Bann nouvo zanfan osi inn bien exprim zot pandan sa laktivite la.

ADS
Rebecca Perianen 22.01.19

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code