Landrwa: Le Jardin D’éveil d’Albion

Nou ena gran plezir inform zot ki Jardin D’éveil li osi disponib pou bann lezot laktivite kouma fun day, sport day, music day… Tou dernireman ti ena lekol ced Albion ki ti vinn fer zot fun day dan zardin. Sa ti extra bien pase. Bann paran ek bann zanfan inn bien apresie sa gran lespas ki ena dan zardin la.

Bann zafan inn santi zot lib vi ki dan lekol zot pa gagn sa kantite lespas pou zot kapav exprim zot. Alor, enn ti rapel a tou bann lekol e mem bann lezot institution : zardin disponib pou zot bann aktivite ki zot anvi fer.

Enn- de linformasion lor zardin ki bien souvan bann dimounn demande :

1. Ki ete jardin deveil ?

Se enn parkour pedagogik skilte en plant spesialman pou develop tou nou bann sans.

2. Pou ki sannla zardin li ouver ?

Zardin li ouver pou tou dimounn, pou bann tipti ek gran osi.

3. Kifer inn kre sa zardin la ?

Zardin viz develpman integral bann zanfan e bienet bann adilt via la natir, la kiltir ek lexpresion.

4. Ki ler a ki ler zardin li ouver ?

Zardin li ouver lor rezervation, 9er a 4er tanto toulezour, konze piblik samdi, dimans tou.

5. Eski lantre li payan ?

Lantre zardin li gratis pou tou bann ONG ek bann lekol piblik. Pou ban lezot institition li payan Rs 50 par dimounn

6. Kot zardin trouve exakteman ek kisannla bizin kontakte pou gagn plis rensegman ?

Ave Des Empereurs, Morc de Chazal,Albion. Telefonn lor 2383011/59836084
Mersi
Queency Polidor

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code