Laniverser Yogesh dan rezidans Youth 4

Le 13 Out, Yogesh finn soufle so 13em labouzi antoure ek so bann kamrad lakaz e avek so bann ankadran. Ti enn moman bien emouvan e for pou Yogesh paski li konsian ki kapav ki li pou al renifie avek so mama biento ou li pou sifte dan enn lot sant pou zanfan. Lanbians dan lakaz ti korek sa zour-la, bann zenn ki ti prezan osi finn resanti ki zot pe pas sa dernie laniverser dan lakaz. Pou rann sa la sware-la spesial, youth leaders finn prepar manze spesial seki Yogesh kontan e finn osi perpar bann ti aktivite kouma ladans e musical chair pou bann zenn pran zot plezir e amize. Pou termine, ti ena osi laparol ki finn fer ek bann zenn pou repran zot mem e repran konsians kouma zot bizin konport zot ek zot-mem e osi zot prosin sirtou kan zot pou fer sa tranzision pou al dan enn lot sant ou retourn kot zot fami biolozik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code