Lans boul dan goble.

Ou pe agase lakaz, zanfan pe agase.
Anou profit sa letan, pou fer enn ti zouzou ek anmemtan enn ti zwe avek nou zanfan.
Nou bizin…
• 1 goble an karton.
• Lafisel ou difil saki epe de preferans.
• Enn baton sobe, ou enn bout dibwa ki pou kapav kol ek goble la.
• Enn ti boul an plastik.
• Lakol.
• Sizo.
Pas lafisel toutour boul la, fer tou vinn zwenn omilie, met enn ne ar li, pou ki boul la pa sorti, nou gard enn long bout lafisel.
Ek nou pran so dernie bout lafisel atas li ek baton sobe la, dan so bout, nou kapav kol li pou li pa sorti, si pena pa grav, nou ser li for kan pe atas li.
Pou nou goble nou fann enn ti bout dan so fon pou ki baton sobe la pas ladan ek nou kapav kol li.
Vwala nou ti zwe inn pare.
Pas enn bon moman.

Kids R Kids

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code