LAPRANTISAZ MANIE LATER POU FER BANN LOBZE

Pandan deziem trimes,12 zanfan depi ads ti al dan batiman SMEDA Coromandel pou komans enn sesion potri. Later ki finn servi sorti depi lizinn potri Arsenal. Sak zanfan finn gagn enn valer 1 kg later pou zot travay. Pou koup sa later la ek partaze finn servi enn difil nilon ase fin. Bizin dir ki later ti inpe tro mou ek ti bizin azout lapousier dibwa pou rann li maniab. Dan sa group la ti ena 4 tifi ek 8 garson. Bann sesion ti pas bien. Apre ki finn manie bien later, sak zanfan finn komans kre bann form li anvi. Responsab la ti prezan pou donn bann konsign avan ki met bann travay la sek. Plizier zanfan ti fer bann istansil lakouzinn ki zot finn personalize par met zot nom oubien par bann desin. Apre 2 sesion zanfan finn pofinn zot travay, poli avek papie sablet ek answit met desin. Finn servi lapintir ek verni natirel pou terminn bann travay. Sertin zanfan finn fer bann lobze avek papie mase dan mem stil kouma potri. Potri li pa difisil mem si pa met dan four, kapav fer bann zoli finish . Nou ena lintansion dan ADS kontinie sa lezersis kreatvite la pandan lane 2018. Sa pou amenn ankor plis kreativite dan zanfan. Nou pe montre la bann foto prodwi ki zanfan finn termine dan potri ek papie mase.

Presentation1 po 1
Patricia Ramjeet
ADS
Dat;14.11.17

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code