LARANTRE 3 EM TRIMES 2022

Enn bon larantre kot ti ena enn bon prezans lor apepre 50%.
Ti ena enn bon lakey bien prepare par tou staff pou gard sistem protokol saniter.
Ti pas tou kominikasion atraver lasanble lor disiplinn, regleman, regroupman , program travay.
Ti prezant 2 nouvo admision.
Preske tou zanfan finn retourn avek bann bon labitid, setadir: met mask, servi sanitizer e gard distans fizik.
Nou kapav dir enn larantre boukou pli normal ki 2 lane presedan avek COVID-19

Pran Seetohul
ADS
Special Needs School.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code