Larantre 3eme Trimes.- ADS 2022

Lindi 22 out 2022 komansman 3em trimes dan nou lekol specialize, atelie di savwar.
Lakey finn bien prepare, bann animater, kordinatris ek lezot memb atelie di savwar pou ki sak zanfan kapav rant dan zot routinn.
Avek leve restriksion nou finn resi organiz lasanble avek boukou lazwa. Enn lot inovasion dan
Lasanble: finn azout enn nouvo tematik, lekzersis fizik pou kondisionn zanfan vizavi bann maladi pou renforsi zot sistem iminiter.
Apre sa ti sesion-la zanfan finn al dan zot aktivite avek zot animater referan pou debit sa trimes-la.
Pou premie zour tou finn bien pase, animater ek zanfan pare pou travay pou meyer progre ads ziska le 4 Nov 2022.
Nou ena 11 semenn pou travay ansam. Dan nou program ena osi proze klib med kot ena 23
zanfan ki inplike. Nou ti fer enn premie sesion mardi 23 out. To finn bien pase avek bokou eksitasion depi bann zanfan. Dan lekip animater nou ena osi nouvo staf ki biento pou fer latelie lamizik avek bann zanfan.
Animater avek zanfan ADS nou pre pou al delavan, pou fer ankor plis progre.

Mersi
Prisca- animater ADS
29.08.22

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code